O
orizonte
References of "orizonte"
(Latin Words)


orizonte
Folio 53 r,2
Folio 85 r,3
Folio 87 v,1c
Folio 88 v,1b
Folio 88 v,1b
Folio 90 r,1a
Folio 91 v,2b
Folio 127 v,2
Folio 147 r,1a
Folio 168 r,1a
Folio 168 r,1a
Folio 168 r,1a
Folio 179 r,1c
Folio 179 r,1c