M
mutationem
References of "mutationem"
(Latin Words)


mutationem
Folio 91 v,1