O
opposita
References of "opposita"
(Latin Words)


opposita
Folio 68 r,1b
Folio 164 r,2a